کابین دوش و سونا

کابین دوش و سونا از خیس شدن کف حمام شما جلوگیری نموده و به زیباتر شدن دکوراسیون حمام شما کمک خواهدکرد. همچنین استفاده پارتیشن کابین دوش و سونا، مانع رسوب و زنگ زدگی سایر لوازم موجود در حمام جلوگیری می شود. در حمام هایی که فضای کمتری دارند وجود پارتیشن الزامی است چرا که آب، ممکن است سایر لوازم حمام و سرویس بهداشتی را خیس کرده که از نظر بهداشتی باعث ایجاد آلودگی می شود.
noun-shower-cabin-203349
ربکا

کابین دوش و سونا ربکا

طول : ۱۲۳.۵ سانتی‌متر عرض : ۱۲۳.۵ سانتی‌متر ارتفاع: ۲۱۵ سانتی‌متر
noun-shower-cabin-203349
سوفیا

کابین سونا سوفیا

طول : ۹۰ سانتی‌متر عرض : ۹۰ سانتی‌متر ارتفاع: ۲۱۰ سانتی‌متر
noun-shower-cabin-203349
آروتین

کابین دوش و سونا آروتین

طول : ۹۹ سانتی‌متر عرض : ۹۹ سانتی‌متر ارتفاع: ۲۲۰ سانتی‌متر
noun-shower-cabin-203349
دایانا

کابین دوش دایانا

طول : ۹۰ سانتی‌متر عرض : ۹۰ سانتی‌متر ارتفاع: ۲۱۰ سانتی‌متر